De toekomstige beroepspraktijk is het uitgangspunt bij het denken over de invulling van het onderwijs op de opleiding. De opleiding levert mensen af die goed kunnen functioneren in de bestaande beroepspraktijk maar die ook in staat zijn om er invloed op uit te oefenen. Voor de opleiding en voor de studenten is het vermogen om jezelf blijvend te ontwikkelen essentieel. Vragen stellen is voor een theatermaker noodzakelijk om het artistieke proces te kunnen verdiepen en een gelaagdheid aan te brengen. 

Samenwerking en structurele contacten met de beroepspraktijk

Studenten van de Ad opleiding hebben vanaf de eerste dag van de opleiding contact met de beroepspraktijk omdat de lessen en workshops worden begeleid door docenten/coaches die werkzaam zijn in het veld. Gedurende het jaar worden specialisten uit het vakgebied gevraagd te komen praten over hun beroepspraktijk of gaan studenten op excursie naar hen toe.
Op zakelijk gebied komt beroepsoriëntatie door de jaren heen aan bod. In het eerste jaar door bijeenkomsten van medewerkers die werkzaam zijn bij www.beroepkunstenaar.nl. Deze voorziening biedt studenten informatie over verschillende zakelijke aspecten van de praktijk en geeft daarnaast inhoudelijke adviezen over het ondernemerschap. Ook worden oud-studenten en technisch producenten gevraagd te komen praten over hun werk en welke stappen zij hebben genomen om daar te komen. Studenten werken in jaar 1 ook mee aan het Amsterdam Light Festival en begeleiden daar ieder afzonderlijk een lichtkunstenaar bij de uitwerking van het werk.
De opleiding blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de beroepspraktijk door workshops met of stages bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in technische productie zoals Sightline Productions in Utrecht, Mojo Concerts in Delft, Backbone-international, maar ook bij grote theatergezelschappen als ITA of HNT in het land of bij Talpa; docenten zijn werkzaam als inspicient bij ITA in Amsterdam of andere BIS gezelschappen. Bedrijven als ROE visual Europe in Groningen en Rapenburg Plaza in Amsterdam werken ook met studenten van de opleiding.

Delen