Naar inhoud

Studiegids

2021-2022

Het associate degree programma (Ad) duurt twee jaar. Het eerste jaar wordt afgesloten met een certificaat. Het tweede jaar met een hbo-Ad diploma.

Eerste jaar
Ontdekking
Het eerste blok is een kennismaking van de opleiding met de studenten en van de studenten met de opleiding. Na de gezamenlijke introductieweek met de hele Academie zijn er zeven of acht weken, ingedeeld met workshops waarin dramaturgie, theatertechniek, licht, geluid, leiderschap en creatie de rode draad zijn. .

Communicatie
In het tweede blok ligt het aandachtspunt op communicatievaardigheden. Om goed te functioneren in het werkveld is het van belang dat studenten leren helder en zelfbewust te communiceren om in staat te zijn om in complexe samenwerkingsverbanden een pro- actieve rol te vervullen. Leren reflecteren op de eigen rol en positie binnen de groep staat hier centraal. Communicatie komt terug in alle lessen zoals de licht- en geluidslessen en de technische productie lessen. Ook communicatie met lichtkunstenaars komt aan de orde door samenwerking met het Amsterdam Light Festival.

De werkplaats
In het derde en het vierde blok staat het ambacht centraal. In twee blokken komen de verschillende ambachtelijke aspecten van het maken van producties in het theater en in de evenementenwereld langs.
 
Onderzoek
Het vijfde blok is de eerste stage van de opleiding. Studenten lopen ca. 8 weken stage bij een gezelschap, festival of evenementenbedrijf.

Tweede jaar
Ondernemendheid
In blok 1 en 2 van het tweede jaar ontwikkelen studenten hun ondernemendheid op praktisch gebied binnen de Technische Productie aan de hand van een actuele productie: budgetteren, financiën, onderhandelen, en ook op netwerkniveau (beroepsoriëntatie). Ondernemendheid raakt niet alleen aan vaardigheden, maar ook aan het ontwikkelen van een verantwoordelijke ondernemende houding waarmee de student zelfstandig de wereld waarin hij/zij gaat werken initiërend tegemoet kan treden.

Onderzoek en vernieuwing
In semester 2 werken studenten mee aan het project Decor Constructie en Uitvoering (DCU) met studenten van de opleiding Productie Podiumkunsten en volgen studenten hun tweede en laatste stage als hun finale meesterproef

Blokkenschema

Download het blokkenschema.

Delen