Het werkveld ziet er anno 2021 niet meer zo helder en onderverdeeld uit als misschien in de afgelopen twintig jaar het geval was.
“Voor creërende acteurs en muzikaal performers” is de ondertitel van de opleiding. In de eigentijdse praktijk zijn deze verschillende rollen niet altijd scherp te onderscheiden. Alumni die kunnen wisselen van rol en discipline hebben in onze ogen de meeste kans op een duurzame beroepspraktijk.
We leiden de studenten op vanuit het volledige geloof dat er te allen tijde een plek en een functie zal zijn voor eigentijdse kunstenaars. Die plek zal in ieder tijdsgewricht altijd opnieuw gevonden, gebouwd, veroverd of geclaimd worden. Wij leiden op voor een wereld waarvan wij niet kunnen voorspellen hoe die er over 10 of 20 jaar uit zal zien. Wij kunnen en mogen niet voorschrijven hoe jonge kunstenaars zich zouden moeten ontwikkelen. Wij dagen hen uit avontuurlijke keuzes te maken, buiten de eigen comfortzone te treden, samenwerkingen op te zoeken met artistieke zielsverwanten.
Studenten komen terecht bij de gesubsidieerde BIS gezelschappen, in collectieven die eigengereid theater maken, in de film, in musicals en muziektheater of een praktijk of scene die zij helemaal zelfstandig hebben gecreerd en veroverd, binnen of buiten de gebaande paden.

Delen