De mime kent een veelzijdig beroepsveld. De opleiding kiest niet voor een bepaald genre of voor een bepaalde stijl of stroming binnen dat beroepsveld, maar biedt de aankomend mimespeler alle mogelijkheden om via het verwerven van kennis en vaardigheden én de ontwikkeling van zijn artistieke en creatieve visie, een veelzijdige, dan wel gespecialiseerde, zelfstandige beroepspraktijk op te bouwen. De opleiding richt zich daarmee enerzijds op de bestaande beroepspraktijk; op dat wat nodig is in die praktijk en onderhoudt daarbij een vrij hechte relatie met die beroepspraktijk. Anderzijds tracht de opleiding vernieuwende tendensen die voortkomen uit haar studenten te stimuleren.
Afgestudeerden kunnen een eigen gezelschap oprichten, of werken in wisselende verbanden in ad hoc voorstellingen. Verder vinden zij ook regelmatig werk binnen de beroepspraktijk van theater- en dansgezelschappen, televisie en film.

Delen