De opleiding Technische Productie richt zich op afgestudeerden van mbo- opleidingen podium- en evenemententechniek (PET). Het TP- programma leidt op tot de persoon die uiteindelijk leiding geeft aan de organisatie van een theatervoorstelling of evenement.
De student doet niet alleen kennis op, maar laat ook zien dat hij of zij deze kennis kan toepassen op bestaande en nieuwe situaties. De student moet eigen keuzes maken en deze kunnen verantwoorden. De afzonderlijke onderdelen worden aangeboden in verschillende werkvormen zoals practica, werkcolleges en opdrachten.  
Elk blok is gebaseerd op de vastgestelde competenties, gerelateerd aan de groei en ontwikkeling van de student. In elk blok toetsen de studenten in de praktijk van het maken hun kennis en vaardigheden - soms in projecten op school, soms in korte onderzoeksstages. Ieder blok is opgedeeld in workshops met ondersteunende vakken met een praktische afsluiting in de vorm van een voorstelling, installatie, stage, presentatie.
De thema’s van het eerste jaar richten zich met name op het vergroten van technische kennis, leiderschap en communicatie. In het tweede jaar, de afstudeerfase, komen innovatie, artisticiteit, en netwerken meer aan bod, resulterend in een finale afstudeeropdracht waarbij alle competenties aan de orde komen.

Delen