De decaan informeert en adviseert studenten bij studentenkwesties binnen en buiten de opleiding. Hij kan informatie geven en hulp bieden met betrekking tot financiële aspecten van het studeren, zoals studiefinanciering, verzekeringen, fondsen en beurzen, prijzen en reglementen. Je kunt de decaan ook benaderen over kwesties die de studie zelf betreffen zoals beoordelingen, studiepunten, negatief bindend studieadvies of studievertraging. De decaan adviseert de directie als je als student door ziekte of persoonlijke omstandigheden niet optimaal kunt functioneren en in gevallen waarin een student in beroep wil gaan tegen een besluit tot een negatief  bindend studieadvies.

Ook biedt de decaan objectieve ondersteuning in situaties van een meningsverschil met docenten, de artistiek leider of de directie. Ook kun je bij hem terecht voor advies bij het al dan niet tussentijds of definitief beëindigen van de studie en het omzwaaien naar een andere studie. Voor meer informatie zie intranet.

De gesprekken met de decaan zijn vertrouwelijk en vinden plaats op afspraak. Uitgangspunt is dat het op orde hebben van zogeheten praktische kwesties de kwaliteit van studie- en loopbaan ten goede komt.

Contact: Timon Hagen, decaan Academie voor Theater en Dans
E-mail: timon.hagen@ahk.nl
Voor meer informatie klik hier

Delen