Bekijk de website voor het meest actuele overzicht van de (gast)docenten.

De leiding van de Mime Opleiding ligt in handen van de artistiek leider
(Loes van der Pligt). Zij is verantwoordelijk voor het dagelijkse, artistieke, onderwijskundige en zakelijke beleid. In de vertaling van dit beleid hebben de artistiek leider en de directie binnen een afgesproken taakverdeling een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid.

Overlegorganen:
Dagelijkse leiding: artistiek leider
Commissie van examinatoren: artistiek leider (voorzitter) en docenten betrokken bij het afnemen van beoordelingen, evaluaties en/of examen
Docentenvergadering: artistiek leider, hoofddocent, (gast)docenten
Vakgroepen: Spel - Mime - Beweging - Theorie
Vakhoofden-overleg: 3x per jaar overleg 
Vakgroepoverleg 2x per jaar: docenten met hetzelfde vakgebied, hoofd van de vakgroep is voorzitter, indien nodig is de artistiek leider hierbij aanwezig.
Studiejaaroverleg: docenten die lesgeven aan hetzelfde studiejaar, artistiek leider, hoofddocent. (vindt plaats bij grote veranderingen)
Studenten-overleg eerstejaars 2x per maand, 2e, 3e, 4e jaars 1x per maand): jaargroepgesprekken met jaarmentoren waarin alles wat de opleiding betreft besproken kan worden.
Adviesraad: artistiek leider, hoofddocent, met wisselende vertegenwoordigers uit werkveld. 

Opleidingssecretariaat
De opleidingssecretaris (Inge van Eijck), productieleider en assistent artistiek leider (Stella van Leeuwen) maken deel uit van het onderwijsbureau Theater en ondersteunen de artistiek leider c.q. de opleiding in administratieve en organisatorische zin. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen artistiek leider, docenten en studenten, voeren een groot deel van de administratie en correspondentie, werken  roostergegevens uit, onderhouden de contacten met aankomende studenten, bereiden de  selectiedagen voor, maken  de studioroosters en zijn behulpzaam bij de (in- en/of externe)  publiciteit rond voorstellingen en de productionele organisatie daaromheen.

Delen