Binnen de ATD vinden we een veilige en prettige studeer- en werkomgeving van groot belang. Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde studie- en werktijd. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke, onpartijdige personen. Door de geheimhoudingsplicht die de vertrouwenspersoon heeft kun je openlijk en in vertrouwen je verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon zal je opvangen, naar je luisteren en ruimte geven aan je emotie. Wanneer je dat wenst zal de vertrouwenspersoon met je meedenken, je adviseren, informeren en begeleiden bij het in kaart brengen van mogelijke oplossingen met de voor- en nadelen daarvan en je helpen een keuze te maken. De vertrouwenspersoon zal naast je staan in de keuze die je maakt en je begeleiden en ondersteunen bij het de-escaleren en het beëindigen van het ongewenste gedrag. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die met jou te hebben besproken en je uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd. Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare. Lees meer over wat de vertrouwenspersonen doen en wie het zijn op pagina Vertrouwenspersonen op MyAHK.

Delen