Een sociaal veilige omgeving is zowel voor studenten, docenten als medewerkers voorwaarde om op een prettige manier met elkaar samen te werken. Het is daarmee ook ieders verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een sfeer die veilig genoeg is om te leren en tegelijkertijd ruimte biedt om op (kunst-) inhoudelijk gebied de grenzen van de veiligheid op te zoeken. Door het onderwerp op de agenda te houden (o.a. bij evaluatiegesprekken en beoordelingsvergaderingen) wordt getracht om sociale veiligheid bespreekbaar te maken, een bewustzijn te creëren en zodoende te werken aan een prettig werkklimaat. 
De Academie voor Theater en Dans kent een algemeen geldende integriteitscode. Voor studenten en docenten zijn er verscheidene stappen te nemen, wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De reglementen, procedures en de aangewezen personen bij wie je om hulp kan vragen zijn te vinden op de website van de AHK.
 

Delen