DRS        Democratische rechtsstaat
In de wereld

Docent/begeleider
Fritzi Reijerman  

Periode, duur
Jaar 2, blok 1 en 2, 2 uur per week

Studiebelasting
20 contacturen, 10 uur zelfstudie

Bijdrage aan competenties

  • Onderzoekend en reflectief vermogen
  • Vermogen tot groei en ontwikkeling
  • Communicatief vermogen

Inhoud
In de lessen DRS wordt er met de studenten een onderzoek gedaan naar de basisbegrippen en waarden van onze democratische rechtstaat en het recht. Wat betekenen deze begrippen eigenlijk en is hun definitie houdbaar in het licht van de filosofie en andere wetenschappen? Vragen die worden gesteld, zijn bijvoorbeeld: Schept recht orde? En is populisme een bedreiging voor de democratie? Door middel van schrijfopdrachten leert de student zijn/haar ideeën over de democratische rechtsstaat helder uiteen te zetten.

Leerdoelen
Na afloop heeft de student kennis over de basisbegrippen, is de student in staat een visie op de democratische rechtsstaat te ontwikkelen en leert de student deze visie zowel mondeling en schriftelijk uiteen te zetten.

Werkvormen/werkwijze
Hoor-/werkcolleges, steeds voorbereid met een schrijfopdracht

Eindopdracht
Take-home tentamen

Gebruikt studiemateriaal
Reader  DRS

Wijze van beoordeling
Participatie in de lessen, uitwerking opdrachten en eindopdracht

Beoordelingscriteria
Aanwezigheid, inzet, werkhouding, kennis van en inzicht in de aangeboden stof, toepassing van de aangeboden stof, uitwerking van de opdrachten

Delen