GEL        Geluid
Creëren

Docent/begeleider
Marc Schrader

Periode, duur
Jaar 2, blok 1, 2 uur per week

Studiebelasting
24 contacturen, 8 uur zelfstudie

Bijdrage aan competenties
Ambachtelijk vermogen

Inhoud
Na afsluiting van de colleges GEL heeft de student voldoende kennis van het vak geluid om de productionele en financiële aspecten ervan te kunnen doorgronden

Leerdoelen
Na afloop kent de student de basisprincipes van geluid, de verschillende toepassingen van geluid in het theater (versterking, opname, vervorming, weergave, monitoring, akoestiek beïnvloeding en communicatie), de verschillende componenten van een geluidssysteem, de automatisering, koppeling en sturing van deze apparatuur, de principes van studiotechniek, verschillende soorten microfoons en hun toepassing (inclusief draadloze/zendermicrofoons), de problemen die kunnen ontstaan door storingen, netvervuiling, faseverschillen e.d. en het organisatorische kader en de planning (soundcheck e.d.)

Werkvormen/werkwijze
Werkcollege

Gebruikt studiemateriaal
Hand outs

Wijze van beoordeling
Tentamen

Beoordelingscriteria
Aanwezigheid, inzet, participatie in de les, kennis van en inzicht in de aangeboden stof, toepassing van de aangeboden stof

Delen